Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ - εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής επιδείνωσης - και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης των συναδέλφων μας, αποφάσισε και φέτος την ενίσχυση, με τη μορφή χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, των τακτικών μελών της Ένωσής μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Η δραματική συρρίκνωση των εσόδων (κατάργηση αγγελιοσήμου από 15/9/16) συζητήθηκε στο Δ.Σ. και αποφασίσθηκε ομόφωνα για το 2016 να διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό με κριτήρια σε όσους συναδέλφους έχουν :
  • ατομικό εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ και
  • οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  
Το εισοδηματικό αυτό κριτήριο επιλέχτηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι μακροχρόνιοι άνεργοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία, να ενημερώσουν άμεσα μέχρι τις 20/12/16 τη Γραμματεία της Ένωσης, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας:
α) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2015)
γ) Ενεργή Κάρτα ανεργίας - Βεβαίωση ΟΑΕΔ
δ) Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να προσκομίσουν αντίγραφα του μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για το έτος 2016.
 Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί: α) η παρουσία σε δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Συνελεύσεις μελών της ΕΣΠΗΤ  από το  2014 μέχρι σήμερα, β) η διατραπεζική συναλλαγή.
Για το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ 
 Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
 Θέμης Κ. Μπερεδήμας                             Θανάσης Αλατάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου