Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΣΠΗΤ -Μία έδρα για τους Εργάτες ΤύπουΤα απο­τε­λέ­σματα των αρχαι­ρε­σιών για την ανά­δειξη νέου Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου και λοι­πόν οργά­νων της ΕΣΠΗΤ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιου­νίου 2015,στα γρα­φεία της Ένω­σης ( Βαλα­ω­ρί­του 9) έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ:544
ΕΓΚΥΡΑ: 540 εκ των οποίων 8 λευκά
ΑΚΥΡΑ: 4
Οι Συνδυασμοί έλαβαν:
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ      271 ψήφους / 4 έδρες
                                                                                                

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ     153 ψήφους  / 2 έδρες
                     
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ                       34 ψήφους             / 1 έδρα                                                                                                          
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     27 ψήφους                                                                          
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ    25 ψήφους                                                                        
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ            18 ψήφους                                                                                                    
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ         4 ψήφους                                                                                                             

Από τον συν­δυα­σμό: ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, εκλέ­γο­νται  κατά σειρά επι­τυ­χίας, ως μέλη του Δ.Σ. οι:
Μπε­ρε­δή­μας Θέμης,                     212 ψήφους
Αλα­τάς Αθα­νά­σιος,                        171 ψήφους
Κασι­μάτη Νίνα                                                 123 ψήφους
Πέπονα Φωφώ                                103 ψήφους
και ως ανα­πλη­ρω­μα­τι­κοί οι:
Μπατή Όλγα,                                    91 ψήφους
Σπηλιοπούλου Ελένη (Νέλλη),  77 ψήφους
Ασπιώ­της Ευστά­θιος,                    54 ψήφους
Χρήστου Κων/νος-Αλέξανδρος 50 ψήφους

Από τον συν­δυα­σμό: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, εκλέ­γο­νται κατά σειρά επι­τυ­χίας, ως μέλη του Δ.Σ. οι:
Ζαρίφη Μαρία                                          124 ψήφους
Πικραμένος Πάνος                                   108 ψήφους
και ως ανα­πλη­ρω­μα­τι­κοί οι:
Βαλα­βάνη Βίκυ                                             71 ψήφους
Κρί­κος Σπύρος                                               67 ψήφους

Από τον συν­δυα­σμό: ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ, εκλέ­γε­ται, κατά σειρά επι­τυ­χίας, ως μέλος του Δ.Σ. ο :
Στοφόρος Κων­στα­ντί­νος                     23 ψήφους
και ως ανα­πλη­ρω­μα­τι­κός ο
Δάγλας Πάρης                                         20 ψήφους

Οι υπό­λοι­ποι συν­δυα­σμοί : ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  και ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ δεν εκλέ­γουν μέλος στο ΔΣ.

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου